Penzion Betula Třeboň

Zlatá stoka a podzim

Třeboň je rekreační oblast, která bude samozřejmě vždy navštěvovaná nejvíce o hlavních letních prázdninách. Všichni, kteří přijedou mají velice rádi tradiční "třeboňskou cyklistiku".


Ta má svoje milá specifika, která jí dělají tak atraktivní. Jde například o pohyb po dně Třeboňské pánve, čili téměř bez kopců, nebo četnost různých občerstvení, hospůdek, kiosků, restaurací a vesnických pohostinství. Všechny provozovny samozřejmě pamatují i na malé cyklisty a proto je velmi často vidět u místních "čerpacích stanic" dětská hřiště a v nabídce jídel nikdo nezapomene na borůvkové knedlíky nebo palačinky.

Pozdní podzim má ale také co nabídnout. Když vyjde počasí, tak je fantastická výprava, která sleduje páteř naší krajiny - Zlatou stoku.

Jde o unikátní dílo Štěpánka Netolického, které již 500 let ovlivňuje život na Třeboňsku. Štěpánek začal stoku stavět roku 1508 a dokončoval ji o deset let později. Její tok začíná u nechvalně známého majdalenského jezu Pilař a končí po 45 km v ústí do Lužnice u Veselí. Na této délce klesá tok o pouhých 30 m, takže v některých místech se zdá, že voda v korytě ani neteče. Hlavní úkol plní Zlatá stoka již zmíněných pět století. Jde o zásobování soustavy rybníků vodou. Pomáhá tak s okysličováním stojaté rybniční vody a zároveň odvádí přebytečnou vodu při povodních nebo výlovech.

Rozhodně je třeba připomenout stavitelský um tehdejších řemeslníků, kdy s naprosto primitivními pomůckami, jako byla krokvice, průhledítko, provaz a vodováha, dokázali ve velmi náročném exteriéru vytvořit toto unikátní dílo. V některých pasážích je dokonce stoka nasedlána  nad terén a kopáči museli lopatami a krumpáči vytvářet břehové náspy. Přestože jde o umělý tok, působí velice estetickým dojmem a naprosto přirozeně zapadá do místní krajiny. To si lze velice snadno ověřit při procházce podél jejího toku, například od starých jatek kolem seníků až k Rožmberku. Je zde možné zahlédnout mnoho zvířat, která žijí v okolí stoky. Ať již jde o vydry, volavky nebo různé obojživelníky.

Přijeďte a poznejte podzimní kouzlo Třeboně a okolní krajiny.

+420 724 919 206