Penzion Betula Třeboň

Konec roku v Třeboni

Tak je to opět tady. Blíží se konec roku a s ním přichází čas mírného zklidnění (nebereme-li v potaz nákupní šílenství) a zamyšlení se nad během života.


V období křesťanských vánoc a přelomu kalendáře, kdy většinou můžeme zapomenout na ladovskou zimu, je skvělý nápad navštívit naší milou Třeboň a strávit zde třeba s přáteli závěr adventu a konce roku. Pro Třeboňáky i návštěvníky z jiných částí naší země je připraven velmi bohatý kulturní a společenský program.

Na Masarykově náměstí se opět odehraje příběh o zázraku narození Krista Spasitele.

Ve středu 20. prosince přijďte na živý betlém. Uvidíte tak Marii s Josefem, kterým se ve chlévě narodil malý Ježíšek. Jistě nebudou chybět ani tři králové a pasáčci se svými zvířátky.

V divadle J. K. Tyla 21. prosince zazní Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby. Mezi interprety najdeme Grażyna Biernota a členy Jihočeské komorní filharmonie nebo Pražský filharmonický sbor.

V předvečer svátku Narození Páně můžete navštívit slavnostní půlnoční mši svatou v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí.

Na konci roku pojďte do třeboňského zámku. 28. - 30. prosince proběhnou kostýmované prohlídky, které připomenou, jak vypadaly oslavy vánoc za posledních Schwarzenberků, kdy se sem sjížděla celá šlechtická rodina.

Nebo prostě vezměte kámoše a přijeďte zapařit. Další den Vás uzdraví a na duši potěší nádherná procházka okolo Třeboně, kde se třeba pasou koně.

+420 724 919 206