Penzion Betula Třeboň

Hradecká brána

Ten, kdo přijíždí do Třeboně od východu, musí projít přes městské opevnění branou, která je jeho součástí již od první čtvrtiny 16. století, kdy došlo ke zdokonalování fortifikace města. Původní název Brána dlouhého mostu vycházel z existence zpevněné haťové cesty, která vedla od hradeb přes podmáčené louky, které se v této části třeboňské krajiny dochovaly dodnes.


A jak vznikl název dnešní? Tak to vím taky naprosto přesně. Někdo by se mohl domnívat, že jméno je odvozeno od města Jindřichův Hradec, protože bránou se v tomto směru vyjíždí z města. Skutečnost je však zcela jiná. Při stavbě brány v letech 1525 - 1527 měl zásadní podíl na kvalitě stavby polír Vavřinec Hradec.  Jeho manželka Běta byla dělným lidem velmi oblíbená - důvody však nejsou zcela známy.  Snad se mělo jednat o šlechetnou duši, která byla andělem strážným ochraňujícím osyřelé děti. A od té doby a na její počest se brána zove Hradeckou.

A když projdete tímto časovým portálem a vstoupíte (bezmála) do renesančního prostoru, můžete být účastníky mnoha kulturních i sportovních akcí, které se zde pořádají.

Ve dnech 20. - 21.7. se například uskuteční Historické slavnosti Jakuba Krčína s bohatým programem zaměřeným na osobu tohoto regenta a jeho dobu. Na různých místech se tak budete moci zúčastnit přivítání Jakuba Krčína, loučového průvodu, ukázek šermířských soubojů nebo navštívit koncert Jakuba Smolíka.

Tak neváhejte a přijeďte z kterékoliv světové strany.

Hradecká brána

+420 724 919 206