Penzion Betula Třeboň

Budějovická brána

Každý, kdo navštívil Třeboň, jistě procházel některou z bran, které střeží vchody do prostoru historického jádra. Ze západního směru je to Budějovická brána, která vyúsťuje do zámeckého parku.


Původní brána s názvem Břilická stála na jiném místě. Dnes z ní zbylo pouze schodiště jdoucí přímo z náměstí kolem bývalé rožmberské lékárny. Jako náhrada byla zbudována podle významného architekta Dominika Comety a Jana Lukana brána nová. Stavba probíhala v letech 1605 až 1611. Stavební změny si vyžádalo stěhování rožmberské knihovny do Třeboně. Vznikla tak Dlouhá chodba, která propojuje zámek s kostelem sv. Jiljí a kterou dnes využívá Státní oblastní archiv. Současný vzhled získala brána při přestavbě roku 1824. K té vedly zvyšující se nároky na dopravu.

Ke stavbě brány se váže temný příběh o nenávisti, prchlivosti a mordu, který jsem si možná vymyslel.

Psal se 15. listopad léta Páně 1610, škaredý sychravý den a na náměstí  se konal velký trh. Do města se sjížděl velký počet kupců, řemeslníků a sedláků se svou čeládkou, aby prodali výsledky své práce. Příjezd od Břilic ztěžovalo staveniště nové brány. Cesta byla zúžená a povozy musely projíždět úzkým rozbahněným  prostorem s lešením s velkou opatrností. Tomeš, pacholek sedláka Mrzaty, který přivážel z nedaleké Přeseky fůru dřeva od Velkého Tisého toho měl již dost. Od rána v lese připravoval v dešti dřevo pro dnešní trh. Krávy, které táhly povoz byly již unavené a podrážděné. Ve chvíli, kdy projížděly staveništěm se lekly ruchu, který se šířil od kameníků připravujících kameny do konstrukce lomeného oblouku a narazily do stojky lešení, které se nárazem sesulo na zem. Italský pomocník Salvatore, který spadl na zem se rozkřičel na Tomeše, že je budiuloetc. Ten si nenechal nic líbit a odpovídal mu stejnou mincí. Prchlivý Ital vyskočil a svým sekáčem proklál Tomešovi srdce. Pozdě bylo litovat svého hloupého činu. Týden po tomto skutku utáhl rožmberský kat, narychlo povolaný z Hradce, smyčku na krku nebohého Salvatoreho. Duch Tomešův, který však nedošel klidu, bloudí dál Dlouhou chodbou a čas od času vystraší italské turisty, kteří navštíví naší krásnou Třeboň.

Budějovická brána

+420 724 919 206